Pytania i odpowiedzi
1. Jakich lamp używamy? Czy są to standardowe promienniki czy rozwiązania LED?
W naszych lampach stosowane są standardowe promienniki. Nie używamy rozwiązań LED, przy tak dużych natężeniach byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione.
2. Jakie są różnice w cenach między promiennikami a LED?
Używanie rozwiązań UVC-LED przy tak dużych natężeniach jest nieuzasadnione ekonomicznie - aby w przypadku diod uzyskać natężenia podobne do natężeń konwencjonalnych promienników, koszt opraw byłby nawet kilkunastokrotnie większy.
3. Kiedy zamierzamy przejść na rozwiązania LED?
Technologia UVC-LED musi stać się bardziej dostępna i opłacalna, jeśli tak będzie - zapewne rozważymy produkcję.
4. Jaka są różnice pomiędzy sterylizacją a dezynfekcją pomieszczenia? Jakich określeń należy używać w odniesieniu do promieniowania UV-C?
Sterylizacja czyli wyjaławianie, to jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich form mikroorganizmów. Można jej dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie (najczęściej używa się metod fizycznych). Dezynfekcja czyli inaczej odkażanie, to postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Ten proces niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy. Najtrafniejszym sformułowaniem określającym działanie lamp UV-C będzie dekontaminacja UV-C. Jest to proces polegający na oczyszczeniu z substancji lub patogenów, które zagrażają życiu lub zdrowiu organizmów żywych poprzez bezpośredni z nimi kontakt lub używane sprzęty.
5. Czy podczas pracy lampy LUG generują jakieś zapachy?
Jedynie przez pierwsze kilkanaście godzin pracy urządzenia może być odczuwalny zapach nagrzewającej się elektroniki. Zgodnie z przeprowadzonymi przez nas badaniami, jest on znacznie poniżej dopuszczalnej normy i wynosi 0,01 ppm (procent per milion). Po pierwszym użyciu zapach znika.
6. Czy można zmierzyć natężenie ozonu natychmiast po uruchomieniu opraw UV-C produkcji LUG?
Tak, jest to możliwe. Do tego celu wykorzystuje się zgodny z normami i dopuszczony do użytku miernik ozonu.
7. Jak są dekontaminowane patogeny w komorze opraw FLOW? Na jakie stężenie patogenów zostało wykonane badanie z oprawą FLOW?
Patogeny są dekontaminowane poprzez napromieniowanie odpowiednio wysokim natężeniem fali elektromagnetycznej UV-C o długości 254 nm. W oprawach FLOW patogeny dostarczane są do komory dekontaminacyjnej poprzez zapewnienie przepływu powietrza przez wentylator umieszczony wewnątrz urządzenia. Badanie zostało wykonane na stężeniu patogenów na poziomie 1200 jtk/m3 (jtk - jednostka tworząca kolonie). Pomiar stężenia jtk/m3 został przeprowadzony w reprezentatywnym pomieszczeniu gabinetowym, w którym na co dzień pracują ludzie.
8. W jaki sposób mierzymy czas naświetlania powierzchni wymagany do uzyskania jej dekontaminacji?
Dawki promieniowania UV-C konieczne do dezynfekcji poszczególnych szczepów bakterii i wirusów są powszechnie znane. Znając natężenie napromieniowania z radiatorów UV-C, czas jest obliczany za pomocą wzoru: Czas (s)= dawka(J/m2) / natężenie napromieniowania(W/m2). Natężenie podane jest w danych technicznych kart katalogowych dostarczonych przez producenta promienników. LUG dodatkowo prowadzi pomiary we własnym laboratorium przy pomocy spektroradiometru.
9. W jaki sposób oceniana jest skuteczność dekontaminacji powietrza w pomieszczeniu po zamontowaniu opraw PURELIGHT LUG?
Do kontroli poziomu dekontaminacji stosujemy metody badania czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach przed użyciem urządzeń FLOW i po ich użyciu. Do badania czystości powietrza używamy mikrobiologicznych próbników czystości powietrza, które zbierają określoną objętość powietrza umieszczając mikroorganizmy w szalkach petriego. W następnym kroku zebrany materiał poddawany jest hodowli w inkubatorach, a w ostatnim etapie zliczane są jednostki tworzące kolonie (jtk/m3). Skuteczność dekontaminacji uzyskuje się poprzez porównanie ilości jtk/m3 przed i po użyciu urządzeń FLOW.
10. Jak bliskie rzeczywistości są symulacje prowadzone w warunkach laboratoryjnych?
Zgodność między symulacjami a rzeczywistymi dawkami promieniowania została potwierdzona poprzez wykonanie fizycznych pomiarów stężenia patogenów w pomieszczeniach.
11. Jakiego rodzaju zabezpieczeń używamy przy zastosowaniu opraw DIRECT, aby uniknąć napromieniowania przypadkowych osób przebywających w pomieszczeniach?
Właśnie wdrażamy wersję oprawy DIRECT z czujnikiem z odwróconą logiką, która pozwala na wyłączenie się urządzenia po wykryciu ruchu. Dotychczasowe rozwiązania nie posiadają dodatkowych zabezpieczeń.
12. Czy oprawy PURELIGHT LUG HYBRID mogą zakłócić działanie urządzeń elektrycznych, takich jak komputer czy telefon?
Wszystkie nasze urządzenia są w pełni zgodne z dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna). Oznacza to, że żaden z naszych produktów nie emituje zakłóceń elektromagnetycznych w ilości, która mogłaby wpłynąć negatywnie na pracę innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Lampy PURELIGH są również odporne na zakłócenia pochodzące z urządzeń znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu. Należy wziąć pod uwagę, że promieniowanie UV-C ma negatywny wpływ na tworzywa sztuczne, z którego mogą być wykonane obudowy urządzeń elektrycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pytaniu nr 8.
13. Czy lampy mogą być umieszczone w suficie podwieszanym na parterze, tj. za siatką (sufit ażurowy, producent barwa system https://www.barwasystem.pl/sufity-z-siatki-cieto-ciagnionej-/vario-scc)?
Obecnie nie posiadamy wersji opraw z możliwością montażu do sufitów podwieszanych. Jeżeli chodzi o montaż opraw DIRECT za siatką to nie jest zalecany, gdyż ograniczy to zasięg promieniowania UV-C.
14. Czy promieniowanie UV z oprawy DIRECT dociera w najtrudniej dostępne przestrzenie pomieszczenia?
Aby dekontaminacja z użyciem lampy DIRECT była w pełni skuteczna, niezbędna jest bezpośrednia ekspozycja powierzchni na promienie UV-C. W przypadku trudno dostępnych miejsc lub przestrzeni ze zmieniającą się zabudową rekomendujemy wykorzystanie oprawy mobilnej na stojaku.
15. Jaka jest bezpieczna dawka promienia UV-C dla człowieka?
Dla promieniowania UV-C o długości fali 254nm (czyli takie, jakie stosuje firma LUG w oprawach PURELIGHT LUG), norma PN-EN ISO 15858 za bezpieczną uznaje dawkę 60J/m2 w wymiarze 40 h na tydzień i 8 h na dobę.
16. Czy jeśli widzę niebieskie światło - to jest to właśnie promieniowanie UV-C?
Nie, to jest spektrum światła widzialnego. UV-C jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Prążek czerwonego i niebieskiego światła wydzielany przez promiennik również jest widzialny, ale nie należy go utożsamiać z promieniowaniem UV-C.
17. Gdzie najlepiej zamontować oprawę typu FLOW?
Oprawy przepływowe typu FLOW najlepiej zamontować z dala od okien. Rekomendowana wysokość montażu to 2,1 m, opraw nie należy instalować w kątach pomieszczeń. Należy zachować dystans minimalny od ścian około 1-1,5 m.
18. Jak często należy wymieniać promienniki?
Wymiana powinna nastąpić po upływie 9000 roboczogodzin.
19. Do czego służy licznik na lampie?
Licznik podaje informacje kiedy należy wymienić promiennik (po upływie 9000 roboczogodzin).
20. Co zrobić ze zużytym promiennikiem?
Informacja o tym, jak zutylizować promienniki znajduje się w instrukcji montażowej urządzeń. INFORMACJA KGO: W sprawie odbioru zużytych opraw prosimy kontaktować się z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ELEKTROEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SA 02-457 Warszawa ul. Łopuszańska 95 tel. 22 375 92 60 KRS: 0000256581 nr BDO 000005953 http://www.biosystem.pl elektroeko@elektroeko.pl
21. Czy po upływie 9000 godzin pracy mogę samodzielnie wymienić promiennik w oprawie, czy muszę zatrudnić do tego podwykonawcę ze specjalnymi zezwoleniami?
Wymianę promienników może dokonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie, aktualne uprawnienia elektryczne.
22. W jaki sposób system klimatyzacji wpływa na efektywność opraw FLOW?
Włączony system klimatyzacji mechanicznie wymusza ruch powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu może ono efektywniej przedostać się do komory z promiennikiem UV-C w lampie FLOW.
23. Czy można wyposażyć oprawę FLOW w większy wentylator np. 120?
W obecnie dostępnych oprawach nie zmieści się większy wentylator.
24. Czy oprawy FLOW i Hybrid można montować na suficie?
W oprawach FLOW i Hybrid nie ma odpowiedniego mocowania do zamontowania na suficie.
25. Jaka ilość promieniowania skutecznie eliminuje koronawirusa SARS-COV-19 oraz jaki jest wymagany czas pracy oprawy, aby skutecznie wyeliminować zagrożenie?
Badania wykonane w Boston University School of Medicine pozwoliły ustalić, że dawka 5 mJ / cm2, spowodowała redukcję wirusa SARS-CoV-2 o 99% w ciągu 6 sekund. Na podstawie tych danych ustalono, że dawka 22 mJ / cm2 spowoduje redukcję o 99,9999% w 25 sekund. Oznacza to, że podczas jednego cyklu przebywania w urządzeniu przepływowym, wprowadzone do niego powietrze otrzyma wystarczającą dawkę promieniowania, by skutecznie dezaktywować wirus.
26. W niektórych urządzeniach dostępnych na rynku jest standardowo wbudowana funkcja opóźnienia (np. włącza się 45 sekund po wybraniu komendy "włącz"). W jaki sposób uruchomić oprawę DIRECT bez tej funkcji, zachowując zasady bezpieczeństwa?
W oprawie DIRECT bez pilota zaleca się montowanie włączników poza zasięgiem promieniowania. W wersji Hybrid bez pilota zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.
27. Dlaczego urządzenia z funkcją odbłyśników są droższe? Co to daje?
Odbłyśniki kierunkują promieniowanie UV-C. Wersja bez odbłyśnika ma promieniowanie rozproszone co sprawia, że część energii zostanie wykorzystana do dekontaminacji powierzchni, do której jest zamontowana (ściana/sufit).
28. Czy oprawa DIRECT jest wyposażona w przewód zasilający? Jeśli tak, jakiej jest on długości?
Standardowo oprawa DIRECT nie jest wyposażona w przewód zasilający, zasilanie doprowadzane jest podczas montażu.
29. Czy promienniki objęte są gwarancją?
Nie. Promienniki nie są objęte gwarancją. Producenci promienników, lamp wyładowczych i żarówek tradycyjnie nigdy nie dawali gwaranci producenta na takie produkty. Delikatne żarniki i inne elementy konstrukcyjne tego rozwiązania nie umożliwiają wprowadzenie takiej gwarancji.
30. Jaka jest żywotność wentylatora?
Żywotność wentylatora przewidziana jest na 50000 roboczogodzin.
31. Na środku oprawy FLOW i HYBRID jest szczelina, przez którą przedostaje się światło. Czy jest ono bezpieczne?
Tak. To jest bezpieczne. Widoczne światło to nie jest promieniowanie UV-C, tylko spektrum światła widzialnego. UV-C jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Dawki promieniowania wydostające się przez szczeliny nie przekraczają dopuszczalnych norm.
32. W jaki sposób mogę zamówić promienniki przez stronę www? Nie mogę znaleźć kodów ani na stronie głównej ani w katalogu.
Promienniki należy zamawiać kontaktując się bezpośrednio z działem handlowym (doradca dobierze odpowiedni promiennik).
33. Czasy dekontaminacji, po której powierzchnia w pomieszczeniu będzie odkażona podane są tylko dla opraw typu DIRECT. Dlaczego w przypadku opraw FLOW nie ma takiej informacji?
Oprawy typu DIRECT charakteryzują się bezpośrednią emisją promieniowania UV-C na dekontaminowaną powierzchnię. Zgodnie z udowodnioną i powszechnie zaakceptowaną wiedzą dotyczącą czasu i natężenia promieniowania potrzebnego do praktycznego wyeliminowania wirusa SARS-COV2 utrzymującego się na powierzchniach możemy estymować, a później mierzyć rzeczywisty wymagany czas, po którym nastąpi praktyczne wyeliminowanie wirusa. Oprawy typu FLOW zabijają wirusy i bakterie zawieszone w aerozolu poprzez pobieranie powietrza znajdującego się w pomieszczeniu i bezpośrednie promieniowanie wewnątrz lampy UV-C. W związku z tym efektywność oprawy FLOW definiowana jest nie poprzez czas, ale w stosunku do maksymalnych rozmiarów pomieszczenia, w którym może być zamontowana.
34. Czy istnieje ryzyko, że moje ubrania wyblakną, jeśli będzie na nie skierowane promieniowanie UV-C?
Rekomendujemy niepozostawianie odzieży np. na krzesłach czy wieszakach w dekontaminowanym pomieszczeniu. Włókna z tworzyw sztucznych nie są odporne na działanie promieniowania UV-C.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl