Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz wystawienia faktury lub rachunku.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, administratorem danych osobowych LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-127) przy ul. Gorzowskiej 11, zwana dalej Administratorem.

1) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:
a) w celach marketingowych oraz oferowania usług - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

b) kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych
z realizacją umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;


c) wykonania umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa;

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);

f) archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych
z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

3. Korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinna być kierowana na adres: dane.osobowe@lug.com.pl

4. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wywiązanie się Strony z postanowień Umowy i kontaktu z Klientem.

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:


a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;


b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RO-DO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

f) przenoszenia danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

6. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8. Odbiorcami danych osobowych będą także m.in. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LUG, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

9. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.

10. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta.

11.  W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newslettera, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

12. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze sklepem internetowym i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze sklepem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

13. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, dostosowywanie Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron Sklepu internetowego), badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane są ponadto w celu statystycznym i marketingowym.

14. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie internetowym za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W przypadku, gdy Klient nie wyłączy opcji wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraził zgodę na ich wykorzystanie.

15. Klient korzystający ze Sklepu internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu internetowego będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może to spowodować niepoprawne wyświetlanie stron Sklepu internetowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl